Съмишленици

КЛУБ МЛАДИ ТАЛАНТИ:

Клуб Млади Таланти (КМТ) е неправителствена организация, създадена през 2005 година от приятели и ентусиасти, които искат да подкрепят, подпомагат и развиват научните интереси и талантите на младите хора.

  • КМТ създава устойчива среда за развитие на младите хора с интереси в областта на науката, технологиите и изкуството;
  • КМТ развива и подкрепя идеи, инициативи и дейности, развиващи интереса към науката, технологиите и изкуството сред младите хора и създаващи възможности за тяхното професионално развитие;
  • КМТ се стреми да насърчава свободния обмен на идеи и информация на научни знания и интелектуални ценности;
  • КМТ се стреми да повиши конкурентоспособността и адаптивността на младите хора по отношение на търсенето и намирането на информация и консултация, свързана със стипендии, финансиране на проекти, научни конкурси и други прояви, свързани с дейността на КМТ;
  • Осем поредни години Клубът е един от основните генератори на идеи и организатори в европейски проект “Нощ на учените”, финансиран по рамковата програма за научни изследвания на ЕС (FP6, FP7).

СТАРОПРЕСТОЛНИ ЕТНОЛОЗИ

Студентски клуб „Старопрестолни етнолози“ е създаден през 2013 г. към Историческият факултет на Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“. За своето съществуване той се представлява от над 100 члена – бакалаври, магистри и докторанти. Както от специалност „ Етнология“ така и от „История“, „Културен туризъм“, „Археология“, „Български и история“ и др. От създаването си до момента Студентски клуб „Старопрестолни етнолози“ организира пoредица от мащабни събития представящи миналите времена, традиции , обичаи и култури. Първото мащабно събитие беше откритата лекция на тема „И замириса на социализъм”. На нея студенти и докторанти от университета изнесоха доклади, разглеждащи проблема за козметиката и козметичните продукти от времето на социализма, както и някои въпроси, свързани с хигиенната култура на българина в периода 1944-1989 г. На 02.12.2014 г. членовете и приятелите на клуба реализираха събитието „Визии от „ОНЕЗИ” 45 години”, по време на което беше проведено уникално ревю на дрехи и аксесоари от времето на социализма, както и бе открита гостуваща фотоизложба „Димитровград в АТРИУМ – минало с бъдеще“. На 16.12.2014 г. клубът ни събра под един покрив представители на четири европейски страни - България, Великобритания, Германия и Италия, които представиха част от коледните си традиции пред жителите и гостите на Велико Търново. Инициативата „Китайската Нова година - обичаи и традиции“ се организира от студентски клуб „Старопрестолни етнолози“, Центъра за етнология и културна антропология и Институт ”Kонфуций”. Представени бяха традиционни обичаи и вярвания, съпътстващи празнуването на Нова година в далечен Китай, както и типичните ритуали за късмет и благоденствие, които заквасват по-щастлива и по-здрава следващата година. През годините бяха осъществени и редица други мероприятия като „Вкусът на социализма“, „Работилница за мартеници“, „Работилница за сурвакници“, „Хелуин – от традиция към иновацията“ и др.