За проекта

Създаването и укрепването на читалищата е едно от най-ценните достижения на българското Възраждане. Вече над век и половина, независимо от политическите и икономическите превратности, те са средища на културния и социалния живот, хранилища на националната памет и наследство.

Целта на проекта е да покажем в България и по света съкровищата на материалното ни културно наследство, които се пазят и представят в малките читалищни или училищни музейни сбирки в област Велико Търново. Това е нашият принос за допълване на знанието за материалната ни култура и за обогатяването и разнообразяването на туристическите маршрути в областта.

Идеята да проучим малките читалищни музейни сбирки възникна през зимата на 2016 година. За това колко важен и навременен е проектът говори фактът, че петдесет студенти и докторанти от специалностите „Етнология“ и „Културен туризъм“ в Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се включиха с ентусиазъм в различните дейности. Разделени на групи от по пет души, те започнаха с проучването на 150 читалища (21 в градовете и 129 в селата) в област Велико Търново, за да идентифицират къде съществуват музейни сбирки. Участниците преровиха интернет, писаха електронни писма до общините, свързаха се с приятели и познати. Всяка група направи карта на микрорайона, който проучва и определи маршрут, по който да посети читалищата с музейни сбирки.

Всяка достъпна музейна сбирка е заснета, филмирана и представена. Откроени са съкровищата на материалното културно наследство. Участниците в проекта оцениха експертно състоянието и възможностите за развитие на музейните сбирки, проблемите, с които се сблъскват днес читалищните деятели.

Резултатите от първата фаза на проекта бяха представени от всеки екип на 25 май 2016 г. в зала „Европа“ на ВТУ. Участниците коментираха своите презентации, чрез които въведоха зрителите в читалищните музейни сбирки на посетените селища. Всяка презентация проследи историята на читалищата и на музейните им сбирки, открои най-ценните предмети, които се съхраняват в тях, коментира проблемите и възможностите за бъдещо включване в туристически маршрути.

С изпълнението на проект „Открий съкровище!“ започваме дискусия за този тип, позабравени съкровищници на националната и локалната култура и история.